BLOG archief

Op deze pagina de BLOG artikelen die voor het eerst gedurende februari 2018 zijn verschenen.

Inclusief bijdragen van lezers in de vorm van ingezonden artikelen.

De meest geraadpleegde artikelen (februari 2018)

De koningin van Canada

Een pond is geen half kilo

De koningin van Canada

Van 8 feb 2018


Heeft Canada een Koningin, wat vertel je me nou? Ja, natuurlijk heeft Canada een Koningin en wel: Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk.


Ze is ook de Koningin van Canada en trouwens een heleboel andere landen, verenigd in de Gemenebest. Al sinds 1952 is Elizabeth II de Koningin, ook van Canada. Ofschoon Canada een soeverein land is, is Elizabeth II het staatshoofd, maar ze heeft geen uitvoerende macht. De taken van de monarch worden in Canada uitgevoerd door de Gouverneur-Generaal voor federale aangelegenheden en door de Luitenant-Generaals voor de provincies. Overigens draagt Canada niet bij aan de financiën van het koningshuis.


Als je het met Canadezen hebt over het Kingdom of Canada, dan wordt daar vaak wat lacherig over gedaan. Toch geniet de Koningin een enorm aanzien. 


Als ze Canada bezoekt, en dat is al vaak gebeurd, dan wordt ze bijzonder enthousiast ontvangen.


Het koningshuis is terug te vinden in vele aspecten van het Canadese dagelijks leven. In elk openbaar gebouw is een prominente foto te vinden van de vorstin. Ze is de "werkgever" van allen die een baan bij de overheid hebben. Munten, bankbiljetten en postzegels genieten haar beeltenis. 

Staatseigendommen in Canada worden aangeduid als zijnde bezit van "The Crown". Rechtszaken waarbij de overheid een partij is (strafzaken bijvoorbeeld) worden beheerd door "The Crown". En (let op): als je Canadees wordt, moet je trouw aan de Koningin beloven.


Echt op de voet volgen de Canadese media de ontwikkelingen binnen het Britse vorstenhuis maar dat is zelfs zo in veel landen waar Elizabeth II niet eens de Koningin is.

Wat luider praten

Een pond is geen half kilo

De koningin van Canada

Van 22 feb 2018 


(ingezonden) De douanebeambte vroeg me of ik wat luider kon spreken. Het was een van de eerste dingen ooit die een Canadees mij vroeg.


Ik was behoorlijk bescheiden en haast verlegen over mijn beheersing van de Engelse taal, dus die vraag viel te begrijpen.


Al snel had ik door dat ik "assertief" moest spreken om begrepen te worden. Gewoon meedoen met de anderen natuurlijk. Net doen alsof ik vloeiend Engels sprak want zo doet iedereen dat, zelfs diegenen die het Engels nog minder beheersten dan ik.


Strompelend met de Engelse taal, is het uiteindelijk wel beter geworden. Het woordenboek heb ik nog maar zelden nodig.


Nog steeds kan iedereen meteen horen dat Engels niet mijn moedertaal is. Velen horen ook direkt waar ik vandaan kom, mijn "gekke" naam geeft dat al aan. Ik moet die rare naam nog elke dag spellen.


Wat ik me vooral goed herinner van die eerste jaren hier is dat de mensen, zodra ze doorhadden dat ik Engels best moeilijk vond, dat ze langzamer tegen mij gingen praten, extra-goed articuleerden en let op: veel luider gingen praten. Behalve dom was ik misschien ook doof?

Een pond is geen half kilo

Een pond is geen half kilo

Een pond is geen half kilo

Van 9 feb 2018


Je blijft lachen in Canada wat betreft het metrieke stelsel. Ofschoon officieel ingevoerd in 1970, rekent vrijwel iedereen nog in voeten, duimen, mijlen en wat nog meer.


Dat komt deels omdat men dat nu eenmaal zo gewend is maar ook doordat buurland "Verenigde Staten" helemaal geen metriek stelsel kent.


Let daar even mee op. Een pond (pound) is slechts 454 gram en dus zeker niet een half kilo. Een ons (ounce) is al helemaal verwarrend. Er zijn er namelijk twee. Een vaste en een vloeibare. De vaste "ounce" is ongeveer 28 gram en heeft dus echt niks met de 100-grams ons te maken. De vloeibare "ounce" is ongeveer 28 ml in Canada maar ongeveer 30 ml in de VS.


Daarmee houdt het niet op. De term "gallon" wordt te pas en te onpas gebezigd maar niemand weet precies hoeveel dat eigenlijk is. Ook daarvan zijn er namelijk twee. De oud-Engelse van 4.5 liter en de Amerikaanse van 3.7 liter.


Auto's worden al bijna 50 jaar lang met een kilometerteller verkocht en brandstof wordt verkocht per liter. En toch wordt brandstofverbruik meestal uitgedrukt in MPG (Miles per Gallon).


Een pasgeboren baby wordt door bijna iedereen gemeten in pound and ounce en de lengte uitgedrukt in inches. In een restaurant wordt je glas wijn afgemeten per liquid ounce en als je een huis afmeet, dan is dat altijd in voeten en duimen.


Het ziet er echt naar uit dat de Amerikaanse maatvoeringen de overhand in Canada zullen houden, de komende tijd.

Fooi geven, maar hoeveel?

Wat is de hoofdstad van ...

Een pond is geen half kilo

Van 4 feb 2018


Fooien geven bestaat bijna overal, ook in Canada, maar het zou nuttig zijn als men wist hoeveel fooi gebruikelijk is. Je kunt het opzoeken maar verschillende bronnen zeggen niet altijd hetzelfde.


Bij bediening aan tafel in een eetgelegenheid weet bijna iedereen wel hoe het hoort. Vijftien procent van de rekening is redelijk, tien procent is krap aan en twintig procent vinden de meesten vrij ruim. Je kunt dat zelfs elektronisch aangeven als je met een kaart wilt betalen.


Het wordt al minder duidelijk als je zelf je eten aan een balie afhaalt. Vaak staat er wel een "tips, thank you" bakje. Maar moet dat of hoort dat?


En hoe zit het eigenlijk bij de kapper? En in de taxi? En bij het benzinestation? En bij de bezorger-aan-huis? De reisleider? En de deurman? De schoonmaker? De conciërge? Bijna niemand weet wat de regels zijn want die zijn er gewoon niet.


Vooral in groepsverband staan mensen vaak beteuterd te kijken, want wat moet je nu eigenlijk doen? Het vraagstuk blijft, vooralsnog, dan ook grotendeels onbeantwoord.


Naar een fooi vragen doet men in Canada zelden of nooit, gelukkig maar. 


Ook als je iemand op de man af vraagt of hij "meestal" fooien krijgt, dan krijg je daar maar zelden een rechtstreeks antwoord op. Het is net of fooien eigenlijk taboe zijn maar toch zijn velen in de dienstverlerende sector er behoorlijk afhankelijk van. Maar ook weer niet allen, sommigen krijgen wèl een flink salaris. Zoek het dus maar uit!

Wat is de hoofdstad van ...

Wat is de hoofdstad van ...

Wat is de hoofdstad van ...

Van 12 feb 2018


Leuk spelletje. Vraag eens aan een Canadees wat de hoofstad eigenlijk is van het land en er zullen er heel wat zijn die dan Toronto zeggen - want dat is inderdaad de grootste stad van het land. Maar het juiste antwoord is (uiteraard) Ottawa.


Probeer het misschien ook eens in de provincie British Columbia. Geheid zullen de meesten zeggen dat Vancouver de hoofdstad is en ook dat is hartstikke fout. Het is immers het meer afgelegen en veel kleinere Victoria.


Zo zijn er natuurlijk nog meer moeilijke vragen. In de provincie Quebec is niet Montreal de hoofdstad, ofschoon het veruit de grootste stad is. Die eer gaat naar Ville de Québec (Quebec City). Ook in de provincie Alberta is het raak: Edmonton is de hoofdstad maar Calgary is de grootste stad.


In de provincie Saskatchewan is Saskatoon de grootste stad maar Regina de hoofdstad.


Dat veel Canadezen dat allemaal niet weten is misschien droef maar het geeft uiteindelijk eigenlijk niks.


En laten we eerlijk zijn: een boel Nederlanders denken dat Den Haag de hoofdstad is van Nederland. En wie weet er nou wat de hoofdstad is van de provincie Noord-Holland? Juist ja: Haarlem.

Snel geld lenen

Wat is de hoofdstad van ...

Wat is de hoofdstad van ...

Van 26 feb 2018


Geld lenen is tegenwoordig toch al makkelijk, in Canada is het nog een heel stuk gemakkelijker. Consumenten worden doodgegooid met financieringskoopjes zoals koop-nu, betaal-later. Ook zijn de aankoopleningen, helemaal zonder rente, erg populair. Hee, het geld is dus ... gratis!


Vooral jongeren leven compleet op de pof maar hebben intussen wel de beschikking over de modernste snufjes. Auto's worden alleen nog verkocht als de leverancier er ook een lening met minimale rente bij kan doen. Vrijwel niemand betaalt nog gewoon voor zijn grotere aankopen.


Als je daar als nieuwkomer in Canada aan mee wilt doen, dan loop je echter tegen een muur aan. Jij "bestaat" zogezegd nog niet. Daar bedoelen ze mee dat ze niet geverifieerd kunnen krijgen dat je een kredietgeschiedenis (credit record) hebt. Deze wordt door kredietbewakingsbureaus bijgehouden met een eenvoudige score. Heb je (in Canada) nooit geld geleend, dan heb je ook geen score.


Daar is soms wel wat aan te doen, bijvoorbeeld met een waarborgsom of flinke aanbetaling. Eventueel krijg je dan een wonderlijk hoog rentepercentage aangeboden. Je moet je credit record nog opbouwen. Dat kan bezwaarlijk en zelfs beledigend zijn jegens mensen die altijd heel financieel verantwoord hebben geleefd maar dan wel in een ander land.


Sommige banken hebben dit voortvarend aangepakt met speciale pakketten voor nieuwkomers in Canada: RBC Newcomers or TD Newcomers zijn voorbeelden waarmee je verder kunt komen.

Ook de volgende BLOG artikelen zijn vaak ingezien

Ben jij een Amerikaan?

Super-beleefde bestuurders

Super-beleefde bestuurders

Van 6 feb 2018 


Als je een gemiddelde Canadees eens goed wilt beledigen, dan hoef je enkel mede te delen dat hij/zij nèt een Amerikaan is.


De meeste Canadezen zijn er volledig van overtuigd dat ze beschaafder, socialer, vriendelijker, gezonder, beter opgevoed en vooral bescheidener zijn. Ze vinden het dan ook vaak onplezierig met Amerikanen vergeleken te worden.


Toch zijn er natuurlijk ook veel vergelijkingspunten tussen Canadezen en Amerikanen - niet verwonderlijk als je alleen al kijkt naar een kaarsrechte grenslijn die ook echt duizenden kilometers lang is. Het Canadese schoolsysteem en het hele politieke stelsel lijken best op de Amerikaanse. 


Ontegenzeglijk ook spreken Canadezen een soort Engels dat sterk op het Amerikaanse lijkt, ofschoon er wel degelijk kleine verschillen zijn. Canadezen kijken vooral naar de Amerikaanse televisie, rijden Amerikaanse auto's, kopen Amerikaans voedsel en gaan voor vakantie best vaak "Down South".


Waarom dan toch zo snel dat gevoel van belediging? Het heeft vast te maken met de nationale trots. Het wordt een Canadees van jongs af aan meegegeven de Canadese vlag te eren en het volkslied, liefst elke dag, op te zeggen. Te pas en te onpas. De meeste Canadezen "weten" ook echt dat Canada zonder meer het beste land van de wereld is. Canada is het land van melk en honing; Canadezen zijn de uitverkorenen op aard.


Amerikanen kijken er soms vertederd naar. Als ze omgaan met Canadezen, dan valt het hun al snel op dat die fiere Canadezen eigenlijk best aardig, geduldig, bescheiden en voorkomend zijn.


Zelfs Amerikanen moeten dan toegeven dat hun eigen land niet overal ter wereld het aanzien geniet dat ze zichzelf graag toedichten.


Als Amerikanen met de rugzag door Europa gaan rondtrekken, dan spelden ze er veelal graag een veilig Canadees vlaggetje op. Misschien zo toch iets aardiger en gerespecteerder?

Super-beleefde bestuurders

Super-beleefde bestuurders

Super-beleefde bestuurders

Van 25 feb 2018

  

Autorijden in Canada is een verademing. De wegen zijn breed, de parkeerplaatsen enorm, ja zelfs de wagens zijn vaak gigantisch. Alle auto's hebben grote, stille motoren. Dankzij de automaat glijd je rustigjes voort.


Als er bij een oversteekplaats mensen staan, dan komen alle rijstroken van beide kanten terstond tot stilstand. Met beleefd gewuif, over en weer, steekt de voetganger veilig over.


Bij bijvoorbeeld wegversmallingen en nauwe opritten is over het algemeen niet geregeld wie eerst mag. Dit wordt dan aan de beleefdheid overgelaten. Met alle schappelijkheid lukt dit prima volgens het "eerst komt, eerst maalt"  principe.


Interessant is ook de stopkruising (four-way stop) waar alle auto's uit alle richtingen eerst tot stilstand komen. Dan mag men om en om wegrijden. Alles heel ordentelijk, met vaak ook nog beleefde groeten en bedankjes. Niemand lijkt haast te hebben.


Opmerkelijk is dat bijna iedereen zich aan de maximumsnelheden houdt. Parkeren buiten de vakken komt eigenlijk niet voor, men volgt gewoon de regels. Dat moet dan ook wel, want er zijn flinke boetes en een gemeen puntensysteem voor wie toch in de overtreding gaat. Het systeem werkt echter over het algemeen prima.


De regels zijn eenvoudig en er heerst respect voor de handhavers. Stel je dat eens voor, het is werkelijk een heel andere wereld.


Een huis van hout

Super-beleefde bestuurders

Een huis van hout

Van 27 feb 2018


In Canada worden huizen vaak van hout gemaakt; geen wonder natuurlijk als je ziet dat er zoveel van beschikbaar is dankzij de enorme wouden. Een huis van steen is dan ook een uitzondering.


Zelfs bedrijfspanden en flatgebouwen (tot op zekere hoogte) worden vaak van hout gemaakt volgens het principe van de houtskeletbouw. Dat is helemaal niet meer brandgevaarlijk.


Er wordt veel aandacht besteed aan brandwerende afwerking, zoals met gipsplaten. Ook wordt steenwolisolatie toegepast, de rookmelding is geperfectioneerd en sprinklerinstallaties zijn standaard geworden.


De voordelen van houtskeletbouw zijn enorm. Het is voordelig, lichtgewicht, snel te verwerken, natuurlijker, gemakkelijk te isoleren, vochtwerend en veilig in aardbevingsgebieden. Het is ook duurzaam gebleken - het wordt al sinds mensenheugenis toegepast.


Toch willen sommigen graag een huis dat er uitziet alsof het van steen is. Dat kan ook. Aan de buitenkant van het houtskelet hangt men dan één laag steen. Dat kan baksteen zijn of natuursteen en zelfs een product van kunststof of beton.


De mogelijkheden zijn legio en er is dan ook veel afwisseling te zien in de bouwwereld.

Canadese Indianen

Canadese Indianen

Een huis van hout

Van 11 feb 2018


Pas enorm op met het woord "Indiaan" in Canada. Vrij plotseling is dat een soort onbeleefd woord geworden waar zelfs niet-Indianen bij opkijken alsof je zojuist een brutaal scheldwoord hebt gebezigd. Datzelfde geldt voor "Eskimo". Dat mag je ook niet meer zeggen.


Het nieuwste modewoord is "natives" wat zoveel moet betekenen als "de originele bewoners" maar als je dat door-vertaalt, dan krijg je dus inboorlingen en dat vinden wij vaak juist weer een denigrerend woord.


Als je gewoon maar meepraat met de meerderheid van de Canadezen en "natives" zegt, dan kun je op hoofd-knikkende bijval rekenen. Het was beslist vreselijk wat de vroegere immigranten deze "natives" hebben aangedaan. En dat was het natuurlijk ook: ver-schrik-ke-lijk.


Echter, hier word jij nu op aangesproken, op die gewezen misstanden. Een ieder die niet-"native" is moet meedoen om het onrecht, hun ooit aangedaan door blanken, een beetje recht proberen te zetten. Dat kan natuurlijk niet echt dus blijft men steken met financiële vergoedingen om het gewezen leed wat te verlichten.


Daar betaalt iedereen gedwee aan mee via de ruif van de overheid. Ook degenen die toen nog niet eens geboren waren. Zelfs diegenen nog niet eens in het land waren ten tijde van de misstanden.


Het is dan ook boffen dat Canada zo'n enorm rijkbedeeld land is waar een paar Miljoentjes hier en daar, gewoon niks uitmaken. Het gaat soms ook om het teruggeven van land en weerom is het dan een geluk bij een ongeluk dat Canada daarvan in overvloed heeft.


Er zijn trouwens maar weinig Canadezen die zich 100% "native" kunnen noemen. De rassenvermenging gedurende de afgelopen eeuwen, heeft het probleem ook helpen oplossen.

Canada als uitweg

Canadese Indianen

Canada als uitweg

Van 21 feb 2018 


Sommigen gebruiken Canada als uitweg. Een soort veilige haven, een uitwijkmogelijkheid. Ze wonen slechts een beetje in Canada maar ze kunnen snel naar Canada terugkomen als dat nodig is.


Veel Chinezen hebben zichzelf zo ingericht in Canada, wat al begon ver voordat Hong Kong terugging naar China (1997). Ook de Libanezen zijn massaal naar Canada gekomen sinds 1958 (opstand) en 1973 (burgeroorlog). Velen zijn na verloop van tijd officieel Canadees geworden.


Hele families zijn sindsdien toch weer teruggegaan naar Libanon (met hun Canadees paspoort). Dus "boften" ze toen er oorlog uitbrak in 2006. Ze konden toen namelijk een beroep doen op de Canadese regering voor vluchthulp en dat hebben 15000 Libanese Canadezen toen ook gekregen.


Men noemt zulke Canadezen wel Canadians of Convenience (vrij vertaald: "Canadees, als dat zo uitkomt") en dat is volgens de Canadese wet gewoon toegestaan. Immers, zodra je Canadees bent mag je altijd weer terug naar Canada. Je kinderen worden dan trouwens ook automatisch Canadees, zelfs als ze buiten Canada zijn geboren.


Als West-Europeaan zie je misschien niet meteen de noodzaak in om een kant-en-klare vluchtroute te hebben. Het klinkt ook zo negatief. En toch misschien niet.


Immers, niemand weet wat er allemaal kan gebeuren. Wellicht zitten er toch voordelen aan om eens ver-weg te kijken. Je weet maar nooit ...

Noord-Canada

Canadese Indianen

Canada als uitweg

Van 17 feb 2018


Het hoge Noorden van Canada is ook niet te versmaden maar zelfs de meeste Canadezen komen er nooit van hun leven.


Het is ver weg, het klimaat is bar en er is op zich niet veel te doen tenzij je volop van de natuur kunt genieten. Er zijn drie Territoria (men noemt deze geen Provincies): Yukon, North-West Territories en Nunavut. Er wonen in totaal net 100.000 mensen op een gebied zo groot als zeven maal Frankrijk. Nauwelijks bewoond dus.


De Duitse luchtvaartmaatschappij Condor zet al jaren non-stop vluchten in van Frankfurt naar Whitehorse (Yukon) om dit gebied voor toeristen toegankelijk te maken. Gedurende de zomer is het toerisme inderdaad een belangrijke extra bron van inkomsten. 


Denk alleen al aan de middernachtzon.

De meeste inwoners werken echter in de mijnbouw of voor de overheid. Voor velen is het een kans om flink te verdienen gedurende enkele jaren en dan weer naar huis te gaan. Dat geldt voor Canadezen maar er liggen hier beslist ook kansen voor immigranten.


De uitgestrektheid, het grillige klimaat en de overweldigende natuur bieden een ervaring die je niet loslaat. Daar komt nog een aanzienlijk saamhorigheidsgevoel bij.


Opmerkelijk is dan ook dat veel nieuwkomers vaak jaren langer blijven dan ze hadden gedacht. Toch misschien een streek om te overwegen?

Nog meer BLOG artikelen uit februari 2018

BTW in Canada, hoe zit dat ...

‎January‎ ‎31‎, ‎2018

Let even heel goed op in Canada voor wat betreft BTW. Ze noemen het telkens iets anders. Sommigen zeggen Sales Tax. Anderen noemen het HST of GST voor Harmonized Sales Tax of Goods and Services Tax. De tarieven zijn in alle Canadese provincies anders en worden bovendien op veel producten juist wel of niet toegepast. Het "gemene" ervan is dat de prijzen over het algemeen worden aangegeven voor dat de tax wordt berekend, zodat je nooit echt weet waar je aan toe bent. De tarieven lopen op tot slechts 15% (maar dat verandert af en toe). Op veel producten wordt helemaal geen tax geheven (zoals eten en drinken bij de kruidenier). Op sommige andere zaken is de tax juist weer wel in de prijs begrepen (zoals voor taxiritjes, voor benzine en bij de kapper).

Een aantal provincies hanteert twee soorten sales tax. Eentje voor de federale regering en eentje voor de provincie. Soms worden beide aangerekend, soms maar eentje. Het BTW-gebeuren in Canada is een behoorlijk zooitje en het is voor een reiziger niet bij te houden hoe het precies zit. Als je ergens vast woont, dan wen je er wel aan. Toch blijven er, zelfs na jaren, vaak nog BTW-verrassing opduiken. Echt oppassen dus.


Canadees nieuws

‎February‎ ‎23‎, ‎2018

Wie ooit een Amerikaanse nieuwsuitzending heeft gezien, zal het zijn opgevallen dat al het nieuws op een vrij sensationele manier wordt gebracht. Dat heeft te maken met de kijkcijfers en meer nog met de behoefte om kijkers te binden aan de reclames. Als Europeaan kijk je daar met gefronste wenkbrauwen naar: zo banaal, moet dat echt?

De Canadese media zijn gelukkig wat minder sensatiebelust. De meeste zenders zijn wel commercieel maar er is ook de zwaar gesubsidieerde CBC (Canadian Broadcasting Corporation) die vrij "Europees" (genuanceerd) overkomt. Wel wordt er over het algemeen heel veel aandacht gespendeerd aan triviale plaatselijke aangelegenheden (zo van: Jantje is al weer van zijn fietsje gevallen) en worden mondiale gebeurtenissen wat op de achtergrond gezet. Canada is nog steeds zoekende naar de eigen nationale identiteit en dat merk je ook bij de nieuwsdienst.

Het land heeft ook best goede kranten (Globe and Mail, National Post) alsmede een flink aantal meer regionaal gerichte kranten. Gedrukte kranten worden, ook in Canada, telkens minder gekocht. Alle media hebben echter uitstekende websites en daar kun je je voordeel mee doen als je van plan bent je alvast in Canada te verdiepen.

Het is dan ook een aanrader om flink Canadese TV en kranten te gaan kijken gedurende je planningsfase. Bijvoorbeeld de CBC: www.cbc.ca en de Globe and Mail: www.globeandmail.com en de National Post: nationalpost.com. Deze worden alle vaak aangehaald als zijnde hoogstaande bronnen van nieuws.


Enkele reis Canada

‎February‎ ‎5‎, ‎2018

(ingezonden) Geboren en getogen in de bosrijke omgeving van Zeist, kreeg ik toch de behoefte de vleugels eens goed uit te slaan. Tja, je bent jong en je wilt wat. Canada lokte erg. Dit is al heel wat decennia geleden dus de immigratie-aanvrage verliep nog redelijk vlot. En inderdaad stond ik op gegeven moment op Schiphol met een "enkeltje Montreal". Het haast dramatische  afscheid van vrienden en familie zal ik nooit vergeten.

Een paar uur later stond ik in Montreal, dat was even iets heel anders. Gelukkig sprak ik wel wat Frans en ik kon bij een oom logeren. Ik vond het er toch wat koud dus dacht ik naar West-Canada te gaan. Met hier een baantje en daar een bedrijfje, heb ik heel wat afgereisd in vrijwel het gehele land. Af en toe ben ik beduveld maar over het algemeen zijn de dingen toch telkens redelijk afgelopen. Op een gegeven moment ben ik zelfs Canadees geworden.

Inmiddels ben ik gepensioneerd en woon ik in een woning voor senioren met "echte" Canadezen om me heen in de andere flats. Het verbaasde me eigenlijk dat Canada best een redelijke voorziening heeft voor ouderen. Ik kan er van rondkomen maar een vetpot is het uiteraard niet.

Emigreren, zou ik het opnieuw doen? Een onmogelijke vraag om goed te kunnen beantwoorden. Maar één ding is zeker: ik heb een heleboel dingen meegemaakt die ik uiteraard niet meegemaakt zou hebben als ik gewoon in Zeist was blijven plakken. Ik wil anderen die "het" ook willen proberen veel succes en plezier wensen al is het heus niet altijd gemakkelijk - maar dat wist ik natuurlijk eigenlijk ook van te voren.


Het weer in Canada, daar kunnen we uren over praten

‎February‎ ‎1‎, ‎2018

Tja, het weer. Ook in Canada praat men graag over het weer en hoe kwaad men het wel niet kan treffen. Grote delen van Canada genieten echt winterweer gedurende enkele maanden van het jaar. Heel anders dan in Nederland of zeker Engeland, hindert dat niks. Het leven gaat gewoon door. Met gigantische sneeuwschuivers is de boel in een wip weer begaanbaar als het weer eens flink heeft gesneeuwd. De huizen zijn uitstekend geïsoleerd en de kleding is aangepast aan de behoefte.

Een klein stuk van Canada (maar dan toch bijna zo groot als Groot-Brittanië) ontspringt de typische Canadese winters. We hebben het over de westkust van het land, waar enkele miljoenen mensen wonen en flinke steden als Vancouver en Victoria zich bevinden.

Canadezen klagen graag over het weer. Te warm, te koud, te veel regen, niet genoeg regen, te veel sneeuw, te veel wind ... dus dat is dan gewoon zoals het overal is?


Iedereen naar de "Mall"

‎February‎ ‎18‎, ‎2018

In Canada ga je winkelen in een "Shopping Mall" (overdekt winkelcentrum) en niet op het marktplein. Canadese steden hebben helemaal geen marktplein met winkelstraten en een voetgangersgebied, vandaar.

Zelfs vrij kleine plaatsen van slechts een paar duizend inwoners hebben veelal een "Mall" (spreek uit: môl) en deze vormen vaak het sociale brandpunt van de gemeenschap. Jeugdigen komen er in groepjes samen en ouderen bevolken het food court waar verschillende horeca-gelegenheden zijn. Gezinnen lopen graag rondjes in de heerlijk verwarmde of juist gekoelde gangen en galerijen.

In grotere plaatsen zijn vaak verschillende concurrerende "Malls" die dan weer gekenmerkt worden door gigantische parkeerterreinen er om heen of zelfs uitgebreide parkeergarages die bijna allemaal gratis zijn.

Vrijwel alles is te koop in een "Mall". Het geheel wordt opgevrolijkt met fonteinen, muziekjes, binnentuinen, speelparken en algemene attracties. Al met al een microklimaat waar de meeste Canadezen zich prima thuis voelen en veel tijd én geld besteden.


Lekker goedkoop autorijden

‎February‎ ‎7‎, ‎2018

Auto's zijn duur in Europa en al helemaal in Nederland met die enorme belastingdruk op vooral nieuwe wagens. Tel daar de astronomische prijzen van brandstof bij op en je fronst haast je wenkbrauwen dat mensen het zich überhaupt kunnen permitteren. Dan komen de parkeerkosten en de motorrijtuigenbelasting - oei, oei wat is het allemaal prijzig.

In Canada is dat echt compleet anders. Nieuwe auto's zijn betaalbaar door het vrijwel ontbreken van aanschafbelastingen en de meeste dealers bieden heel goedkope financieringsmogelijkheden aan met nul, één of hooguit twee procent rente. Zo kan bijna iedereen zich wheels veroorloven. Toch schuift het plaatje wel wat op want Canadezen kopen graag heel grote voertuigen met aanzienlijke V-6 of zelfs nog V-8 motoren. De meesten rijden dan ook een SUV of een pick-up; vooral buiten de grote steden kun je die makkelijk kwijt.

Maar de pret is nog niet op. De brandstof kost net iets meer dan een Dollar, omgerekend zoiets als €0.70; al klagen de Canadezen steen en been over die peperdure benzine! Het land kent ook niet of nauwelijks motorrijtuigenbelasting. Parkeren kost alleen in de grote steden geld. Het is dan ook geen wonder dat Canadezen veel auto's hebben (soms wel twee of drie per gezin) en best veel grote afstanden rijden.

Opvallend is wel dat gebruikte auto's vrij duur zijn in Canada en over het algemeen matig onderhouden. Daar komt dan ook weer bij dat de omzetbelasting telkens weer in zijn geheel betaald moet worden als een auto van eigenaar wisselt. Ook opmerkelijk is dat er heel weinig openbaar vervoer is in Canada. Geen wonder natuurlijk als je ziet hoe het autorijden gestimuleerd wordt.


Met Rolex naar Canada

‎February‎ ‎16‎, ‎2018

(ingezonden) Ergens op een ver buitenlands vliegveld had ik goedkoop een nieuwe Rolex op de kop weten te tikken. Snel betaald per American Express en om de pols mee naar huis, in Canada. Dat horloge kwam ver boven de vrijstelling uit dus die bleef strak om mijn pols bij doorgang van de Canadese Douane.

En dat is gelukt. Ik hoefde geen invoerrecht te betalen, geen omzetbelasting en ook geen luxetax of hoe dat moge heten. Ik had een vermogen uitgespaard.

Maanden later kreeg ik bezoek aan de deur van twee net geklede heren van Rolex die een zogenaamde "service call" deden. Ze zouden het horloge even gratis komen nazien. Meteen toen ze de Rolex in handen kregen, toonden ze mij hun Revenue Canada pasjes en weg was mijn Rolex. Ik kreeg wel een ontvangstbewijs; ik mocht schriftelijk protesteren tegen de inname als ik kon aantonen dat de rechten betaald waren. En dat kon ik dus niet: geen horloge meer. Vervallen aan "the Crown", zoals men dan zegt.

Ik neem dus aan dat de Canadese belastingdienst inzage heeft in grote buitenlandse aankopen op credit cards. De wijze les is dan ook om nooit te jokken tegen de Canadese douane. Die doen hun werk goed, een beetje té goed als je het mij vraagt.


Nederlander in vaste dienst

‎February‎ ‎19‎, ‎2018

(ingezonden) Als (kleine) werkgever in Canada vind ik het moeilijk om geschikte werknemers te vinden hier. De Canadezen die zich melden zijn over het algemeen erg zelfingenomen, veeleisend en niet te vergeten: best lui.

Ik heb enige ervaring opgedaan met het aantrekken van personeel uit Europa. Dat is een enorm gedoe met de immigratiedienst maar het lukt wel met wat volharding. De nieuwkomers willen graag werken, zijn dankbaar voor de geboden kansen, willen zich ontplooien en vooral: ze zijn juist niet lui.

Ik word wel moe van de continu wisselende regeltjes, opgelegd door dan weer de provinciale, dan weer de federale overheid. Ik moet telkens weer "bewijzen" dat er geen Canadezen zijn die het werk kunnen of willen doen. Ofschoon dat in de praktijk snel duidelijk is, zijn dat soort dingen best moeilijk ook echt te bewijzen.

Vooral Nederlandse werknemers bevallen mij goed. Ze spreken allerhande talen, zijn goed opgeleid, willen graag dingen bijleren, zijn creatief, gezond (weinig ziekteverzuim) en bereid de handen uit de mouwen te steken. Dat verdient hier best even een pluim.


Op pad met de Intercity-bus

‎February‎ ‎13‎, ‎2018

(ingezonden) De reis van 5000 km ging van Sherbrooke (Quebec) naar Terrace (BC); de meesten zouden gewoon op het vliegtuig stappen. Men zou ook zelf kunnen rijden maar dat is wel heel ver. Af en toe gaat er ook nog een panoramatrein maar die is te duur. Dus dacht ik: laat ik de bus eens nemen - en dat kan. Lijnbussen rijden tussen bijna alle steden en dorpen - dit was dus niet een stadsbus, niet een georganiseerde gezelschapsreis maar een Intercity-bus.

De eerste bus vertrok belachelijk vroeg uit Sherbrooke en vlakbij in Montreal moest ik al overstappen. Toen weer in Ottawa op de bus naar Thunder Bay. Dat was een enorme afstand door de bossen en langs de meren van centraal Ontario. Telkens doken er weer buspassagiers op uit de wouden. Het was dan ook meer een stopdienst.

In Thunder Bay moest ik weer overstappen. Van daar rijdt de bus helemaal door naar Edmonton (Alberta). Wel met ontzettend veel haltes, het lijkt net een postkoets. Overal staan schuurtjes waar reizigers popelend op de bus staan te wachten en blij wuiven bij aankomst én vertrek. Wat de mensen allemaal niet meeslepen op de bus, enorm gewoon. De reis over de Prairies duurt lang en je komt wel door alle grote steden zoals Winnipeg en Regina. En verder eindeloze wuivende korenvelden met af en toe een graansilo.

In Edmonton mocht ik er even uit en heb me vertreden in de gigantische West Edmonton Mall. Daar kun je verdwalen, ik heb er mijn ogen uitgekeken.

Het fraaiste stuk Canada vond ik de reis door de Rockies. We hebben zelfs berggeiten gezien. Na vier dagen en vier nachten in de bus kwamen we dan in Terrace (BC) aan. Ik vond het geweldig om telkens nieuwe medepassagiers te ontmoeten. Het enige ongemak was dat sommigen kwalijk rieken na zoveel tijd in een muffe bus - er is wel een WC maar geen douche aan boord. Eten doe je trouwens bij de belangrijkere bushaltes, daar zit vaak een eenvoudig eettentje aan vast. Al met al een onvergetelijke ervaring.


Het ophaalbrugprincipe in Canada

‎February‎ ‎11‎, ‎2018

In het Engels is er zo'n fraaie uitdrukking voor: drawbridge mentality. Even vertalen (niet zo gemakkelijk): de tendentie om de ophaalbrug omhoog te trekken zodra je binnen bent. Uiteraard wordt dit niet letterlijk bedoeld.

Mensen die op een begeerlijke plek zijn aangekomen hebben vaak al snel de neiging die plek voor zichzelf te reserveren en zelfs te proberen anderen buiten te houden. Ze menen, terecht of onterecht, dat het plekje door nieuwkomers minder aantrekkelijk gemaakt zal worden. Of althans, dat een grotere mensendruk niet bevorderlijk zal wezen.

Het principe komt misschien het vaakst voor in luxueuzere dorpen waar men meent nu wel genoeg mensen te hebben. Anderen moeten er niet meer van mogen genieten, zo vindt men dan. Dus wil men het extra moeilijk maken voor potentiële nieuwkomers om binnen te komen. Het middeleeuwse gebruik om dan de ophaalbrug op te trekken is zo een goede metafoor.

Ook hele landen kunnen lijden aan het ophaalbrugprincipe, maar niet Canada. Officieel laat Canada Honderd Duizenden nieuwe immigranten toe, elk jaar. Toch zijn er, ook in Canada, stemmen die opgaan om de immigratie te beperken met de gedachte dat er dan meer voor de reeds aanwezigen zou zijn om te verdelen.

Wij waken voor het ophaalbrugprincipe want de grondbeginselen ervan kloppen gewoon niet. Immers, het is doodleuk een volwassen voorbeeld van het aloude principe: ikke, ikke en de rest kan stikke.


Overal wiet

‎February‎ ‎14‎, ‎2018

Nog maar enkele jaren geleden was wiet een zwaar verboden product in Canada. Je kon al worden gearresteerd met de kleinste hoeveelheid op zak. Ineens "ontdekte" men dat het toch ook als medicijn gebruikt kon worden. Er ontstond plotseling een hele medicinal marijuana bedrijfstak. De situatie begon onhoudbaar te worden.

Wie dat wilde kon dan wel ergens wiet gaan halen, al dan niet met een doktersrecept. Er kwamen ineens winkeltjes waar je gewoon, aan de toonbank, je medical marijuana kon bestellen. Hoe legaal die winkeltjes zijn, is niet altijd duidelijk. Gemeentes probeerden met regeltjes op de proppen te komen maar ook dat mislukte al snel. Het geheel is chaotisch geworden; niemand begrijpt nog wat er wel en niet mag.

Toen kwam er een nieuwe federale regering. In een vlaag van populisme riep deze uit dat cannabis geheel geoorloofd zou zijn vanaf medio 2018. Elke provincie kon zelf beslissen hoe de distributie geregeld moest worden. Er wordt gezegd dat er in sommige provincies winkels op basis van een soort staatsmonopolie gaan komen, vergelijkbaar met drankwinkels, die ook vaak door de overheid worden gerund. Andere provincies overwegen een on-line service. Hoe alles echter precies zal gaan is nog onduidelijk. Wat wel vaststaat: er komt flink onderscheid tussen de provincies.

Het vraagstuk "waar komt al die wiet vandaan" is opgelost. Er zijn gigantische fabrieken uit de grond gestampt waar ze geen tomaatjes kweken. Dit zijn vestingen met 24-uurs strenge bewaking. Met andere woorden: zakelijke mogelijkheden te over dienen zich aan in deze bedrijfstakken.


Plaatsnamen

‎February‎ ‎24‎, ‎2018

Wat denk jij van "Moose Jaw", "Red Deer". "Thunder Bay" en "Medicine Hat"? Zijn dat geen prachtige plaatsnamen? Dit zijn allemaal flinke Canadese steden die deze beeldende namen reeds sinds mensenheugenis hebben.

Zoals trouwens min of meer te verwachten viel, vinden veel plaatsnamen in Canada hun oorsprong in een aanduiding van de origenele bewoners. Zo komt "Ottawa" van het woord Odawa, gebruikt door de Algonquin stam om het drijven van handel aan te duiden. En "Winnipeg" was een woord dat de Cree stam gebruikte.

De provincienaam Saskatchewan is ook overduidelijk een niet-Engels woord. Het komt uit de taal van de Cree en betekent, heel toepasselijk, snel-stromende rivier. Niet iedereen weet trouwens dat zelfs het woord "Canada" waarschijnlijk van de Iroquois stam komt - het betekent zoiets als woonplaats.

De meeste plaatsnamen in Canada komen echter linea recta uit het Engels: Victoria, Saint John, Sydney, Cornwall, Lloydminster, Halifax, Yarmouth, Peterborough, Surrey, London, North Bay - de lijst is nog veel langer. Er zijn ook veel Franse namen zoals Trois-Rivières, Rivière-du-Loup en Saint-Jérome. De Fransen hielden trouwens van heel lange namen, maar niks is dan toch fraaier dan het plaatsje Saint-Louis-du Ha! Ha!.

Er zijn zelfs wat echt duitse namen zoals Lunenburg, New Hamburg, Hanover en Berlin. Nog leuker om te weten is misschien dat Vancouver eigenlijk een Nederlandse naam is. De ontdekker/zeekapitein George Vancouver's naam betekent Van Coevorden. Zijn voorouders kwamen dan ook uit Coevorden.


Politiek in Canada

‎February‎ ‎3‎, ‎2018

De politiek in Canada loopt over verschillende schalen. De hoogste is de federale regering, die heel Canada bestiert. Elke provincie heeft ook een eigen regering. Daaronder zitten de gemeentes en districten

Politiek links bestaat in Canada niet. Er zijn enkele politieke partijen die enigszins polariserende namen hebben zoals "Nieuw Democratisch", "Liberaal" en "Conservatief" maar alle staan heel duidelijk pal achter het principe van het vrij, particulier ondernemerschap. Het Kapitalisme wordt door alle partijen bevorderd; het Socialisme wordt door bijna iedereen als een ouderwets scheldwoord gezien.

Opvallend is dan ook dat als er een nieuwe regering is gekozen (dit gebeurt nog steeds volgens het districtenstelsel, eigenlijk net zoals in Engeland), dat er maar heel weinig verandert. Het grote geld "Big Money" zorgt er wel voor dat er geen gekke bokkensprongen gemaakt worden.

De federale en provinciale regeringen hebben de taken min of meer verdeeld maar werken redelijk samen. De gemeentes en districten kunnen niet veel meer doen dan klusjes regelen als sneeuwschuiven of de reinigingsdienst bestieren.

De enorme stabiliteit van het systeen leidt tot een continuïteit die hoogst bevorderlijk is voor een winstgevend bedrijfsleven en investeringsklimaat.


Tijdszones in Canada

‎February‎ ‎20‎, ‎2018

Je reist van Madrid naar Warschau of van Amsterdam naar Boedapest en dan is er geen tijdsverschil. Dat is wel eventjes heel anders in Canada waar er maar liefst zes tijdszones zijn.

Als je per vliegtuig van bijvoorbeeld Toronto naar Vancouver reist, dan kom je dankzij het tijdsverschil slechts twee uurtjes na vertrek aan, ofschoon de reis wel vijf uur duurt. Omgekeerd betekent dit dat je juist de hele dag kwijt bent voor zo'n reis omdat het tijdsverschil dan zogezegd "in je nadeel" werkt. Dat kan trouwens ook als voordeel gezien worden als je de nachtvlucht neemt. Je vertrekt dan om 23:00 uur uit Vancouver en je komt om 4:00 uur aan in Toronto, waar de klok al op 7:00 uur staat. Canadezen noemen dat trouwens een red-eye vlucht. De meesten stappen immers nog behoorlijk slaperig uit en hebben dan ... rode oogjes.

Sommige provincies zijn zelfs zo gigantisch dat er een zonegrens doorheen loopt: British Columbia en Ontario. De provincie Newfoundland heeft echt iets unieks: een halve tijdszone. Als het in de Atlantic zone 12:00 uur is, dan is het in Newfoundland 12:30.

Dit alles komt natuurlijk door de enorme afmetingen van het land. Van links naar rechts op de kaart is al gauw 7000 km. Ook voor veel Canadezen zijn al die tijdszones vaak verwarrend. Je moet er mee rekening houden bij reisplannen maar ook als je iemand belt in een andere tijdszone. Het is al met al een interessant fenomeen waar je maar moeizaam aan zult wennen.


Verkiezingen in Canada

‎February‎ ‎28‎, ‎2018

Als je in Canada je stem uit mag brengen, is de kans groot (ongeveer 60%) dat jouw stem linea recta de vuilniston in gaat. Dat komt door het kiessysteem dat overgenomen is van Engeland: het enkelvoudig districtenstelsel.

In elk van de 338 kiesdistricten melden zich kandidaten van verschillende (veelal landelijke) partijen en de persoon met de meeste stemmen in dat kiesdistrict wordt de afgevaardigde die naar Ottawa mag.

Vaak wordt een kandidaat verkozen die weliswaar meer stemmen kreeg dan de anderen in dat kiesdistrict maar toch lang geen meerderheid. Die is dan de "winnaar". Hoe meer partijen er mee doen, hoe groter de kans dat een minderheidskandidaat wint.

Er zijn maar weinig kleine partijen: een stem op een kandidaat die niet wint is immers verloren. Doordat er zo weinig partijen meedoen aan de verkiezingen, leidt dat bijna altijd tot een absolute kamermeerderheid voor één partij. Men zegt soms wel dat een stem voor een partij die niet de meerderheid haalt, een verloren stem is.


Vermogensaanwasbelasting

‎February‎ ‎2‎, ‎2018

Een ouderwetse "vermogensbelasting" of de vermaledijde "vermogensrendementsheffing" bestaat in Canada niet voor particulieren. Wat echter wel bestaat is een zogenaamde "Vermogensaanwasbelasting", ofwel de "Capital Gains Tax".

Als je als particulier iets aanschaft en later weer verkoopt (of wegdoet) met winst, dan moet je een gedeelte van die winst opgeven als "Capital Gain" en daarover word je dan belast tegen het tarief dat op jou van toepassing is. De berekening is gecompliceerd en er zijn vele uitzonderingen en vrijstellingen, zoals voor andere zaken die je intussen weer met verlies hebt verkocht.

Deze "Capital Gains Tax" geldt voor bijna alles waarop je winst maakt (of gemaakt zou kunnen hebben), zoals aandelen, onroerende zaken en andere speculatieobjecten. Je eigen huis wordt in beginsel buiten beschouwing gelaten.

Al met al is "Capital Gains Tax" een onderwerp om met je belastingadviseur of accountant te bespreken. Het Canadese belastingstelsel is ingewikkeld genoeg, ofschoon natuurlijk niet half zo gecompliceerd als het Nederlandse. Zeker als nieuwkomer doe je er goed aan flink advies in te winnen.

Uiteindelijk helpt ongeveer 40% van de kiezers een partij naar een absolute parlementaire meerderheid. Dit soort meerderheidsextrapolatie is een typisch bijverschijnsel van het enkelvoudig districtenstelsel. Regerend met een absolute meerderheid is oppositie vervolgens uitgesloten.


Wat is dat ... een Canadese Dollar?

‎February‎ ‎2‎, ‎2018

Iedereen heeft het altijd over de Amerikaanse Dollar want die is behoorlijk oppermachtig. Maar er zijn andere landen die een "Dollar" gebruiken en Canada is er daar een van. De Canadese Dollar is in vele opzichten anders dan de Amerikaanse. Ten eerste zijn ze niet hetzelfde waard. De Amerikaanse Dollar is meestal veel meer waard dan de Canadese, maar de koers wisselt continu.

In tijden dat de olieprijzen erg hoog zijn, schuift de Canadese Dollar ook snel op. Het kan dan zelfs een tijdlang gebeuren dat de Canadese Dollar meer waard is dan de Amerikaanse.

Doordat Canada een eigen munt heeft, kan het ook zijn eigen financiële koers varen, tot op zekere hoogte. Zo houdt het financieel beleid van de "Bank of Canada" in dat deze de nationale basisrentevoet bepaalt teneinde de wisselkoers en de nationale economie enigszins te sturen.


Wat kost een huis in Canada?

‎February‎ ‎1‎, ‎2018

Je kunt een woning huren of kopen. Veel mensen huren eerst en kopen later.

Een woning huren, buiten de grote steden, is over het algemeen voordelig in Canada. Als je goed zoekt, kan dat al voor $500 per maand. Dat wordt snel meer als je iets moderns of groter zoekt. In de belangrijkste steden is het moeilijk ook maar iets onder de $1000 per maand te vinden. Een aanzienlijk huis huren is eveneens mogelijk, de prijs loopt dan al snel op tot een paar duizend Dollar per maand.

Een huis kopen kan natuurlijk ook. De prijsverschillen zijn gigantisch. In de wat afgelegen gebieden koop je soms al een schattig, ouder vrijstaand huis voor nog geen $50.000. In de stedelijke gebieden zijn er echter zat mensen die $500.000 voor een flink huis uitgeven. Meer kan natuurlijk ook. Vooral in en nabij de steden is het koopappartement een mogelijkheid. Hoe groter, luxueuzer en nieuwer, hoe duurder. Reken gerust op minimaal $100.000 tot $400.000 in de populairdere woonplaatsen. Meer kan uiteraard ook.


Where you from?

‎February‎ ‎15‎, ‎2018

Het ligt veel Canadezen in de mond bestorven om te vragen: Where are you from? Waar kom jij vandaan? Ze slikken één woord in zodat de gehele vraag wordt: Where you from? Wees er maar vast op voorbereid die vraag vaak en met gepast enthousiasme te beantwoorden.

Waarom vragen ze dat? Naar alle waarschijnlijkheid is dit omdat je met een Hollands accent spreekt. Men wil dan wel eens eventjes weten wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Jouw antwoord moet dan ook niet wezen dat je uit Mississauga komt (of waar je nu net woont) maar waar je ópgegroeid bent. Je kunt daar een behoorlijk lolletje van maken als je bijvoorbeeld uit Oegstgeest komt of Scheveningen. Spreek de g/ch dan extra duidelijk uit voor het beste resultaat. Je krijgt geheid angstige blikken want je zou plotseling wel eens een terrorist kunnen zijn.

Beter is het om gewoon Holland te zegen of zelfs The Netherlands als je in een extra chique bui bent. Overigens is het 't allerbest om Amsterdam te zeggen (spreek uit: Emsterdem) want dat kennen ze allemaal. Zelfs als dat niet helemaal waar is, mag je altijd nog zeggen: near Amsterdam. Je kunt dan terstond op een instemmende glimlach rekenen. 

image127