NL

Op naar Canada ...

Emigratie hoeft niet ingewikkeld te wezen ...

Meest recente BLOG artikelen:

Lijkt misschien wel een leuke baan: taxichauffeur. Is het misschien ook wel voor heel korte tijd.

29 mei: Wat de taxichauffeur er van vindt

Het is nogal een vak, om taxichauffeur te zijn. In veel Europese landen word je geacht flink wat te kunnen en er zijn plekken waar je er zelfs een diploma voor nodig hebt, zoals bijvoorbeeld in London.

Maar ...

Kijken naar de emigratie-mogelijkheden (Canada)

De prachtige Canadese vlag

Naar Canada ALS ONDERNEMER (Entrepreneur):

Kom naar Canada als ondernemer: https://menno.ca/zakelijk 

Naar Canada ALS INVESTEERDER (Belegger):

Kijk hier maar eens in onze folder voor beleggers: https://menno.ca/belegger 

Enkele ANDERE IMMIGRATIEMOGELIJKHEDEN:

Alternatieven zijn er zat! Kijk maar eens hier: https://menno.ca/procedure 

Voor later: om CANADEES te WORDEN (Citizenship):

Ja, dat kan uiteindelijk ook. Je onderzoekt de mogelijheden hier: https://menno.ca/canadees 

Keuzemogelijkheden: WAAR NAAR TOE IN CANADA?

Keuze te over! Jouw interactieve virtuele rondreis: https://menno.ca/canada%2C-een-groot-land 

Actieplan: EMIGRATIE NAAR CANADA (De volgende stap):

Hoe ingewikkeld of eenvoudig is dat tegenwoordig eigenlijk: https://menno.ca/immigratie 


Canada uitgelicht en nader bekeken ...

emigreren naar Canada oftewel immigreren in Canada

Emigreren / immigreren?

Emigreren / immigreren?

Emigreren / immigreren?

  

Emigreren naar Canada oftewel immigreren in Canada


Verhuizen naar Canada is een droom voor velen. Daar zijn goede redenen voor: het is een prachtig, schoon en ruim land met eindeloze mogelijkheden. Moet het bij een droom blijven of zullen we eens voorzichtig kijken of ook jij in aanmerking komt voor immigratie in Canada?


Al decennia lang zijn Nederlanders je voorgegaan naar Canada. Iedereen heeft wel een (ver) familielid of tenminste een bekende die in Canada is neergestreken. Nederlanders zijn, zoals bekend, massaal naar Canada getrokken in de moeilijke, krappe tijden na de Tweede Wereldoorlog. Canada had boeren nodig maar ook mensen die konden aanpakken in verschillende andere beroepen. 


Tegelijkertijd wilde Nederland wel wat mensen kwijt - er was woningnood en een groot tekort aan van alles en nog wat. Nederland had zelfs jarenlang een "oprotpremie" voor mensen die graag weg wilden. Een subsidie om de overtocht en aankomst in het nieuwe land te betalen.


In de grote emigratiegolf na de oorlog zijn ongeveer 150.000 Nederlanders naar Canada vertrokken. Deze eerste golf hield op rond 1963. De vooral jonge Nederlanders die zich toen in Canada vestigden, hebben zich krachtig geïntegreerd in de Canadese samenleving.


Hun kinderen spreken geen Nederlands meer en ze hebben veelal ook een Engelse voornaam gekregen om beter in het Canadese standaardbeeld van toen te passen. De achternamen verraden echter nog steeds duidelijk hun herkomst.


De tweede immigratiegolf was minder heftig, misschien vooral te danken aan de toenemende welvaart in Europa. Toch bleven velen zoeken naar een bestaan in Canada. Sommigen doen dat nog steeds om economische motieven, anderen bekijken het juist heel anders. Ook daartoe zijn er in Canada mogelijkheden die het onderzoeken waard zijn. Die tweede immigratiegolf duurt voort, al zijn er ook pieken en dalen in geweest.


Niet afdoende aan individuele wensen van immigranten, zijn de voornaamste beweegredenen van Nederlanders om Canada te overwegen toch wel weer de ruimte, de economische mogelijkheden, het gevoel van vrijheid, het milieu, de veiligheid en misschien ook wel de behoefte om eens wat anders te proberen. 


Inmiddels zijn er ruimschoots voorbeelden van recente immigranten die het erg naar hun zin hebben in Canada.

De deur van de immigratie staat nog steeds open in Canada. Als men doorzet, zijn er voor de meesten wel mogelijkheden te vinden naar Canada te verhuizen. Een aardig idee daarbij is toch dat emigratie niet perse voor de rest van het leven is. Je kunt weer terug, als dat op een gegeven moment beter uitkomt.


Wuivend met een betraand zakdoekje op de kade in Rotterdam, zo van "die zien we nooit meer terug", dat is al lang niet meer.

image10

Kies voor Canada ...

Emigreren / immigreren?

Emigreren / immigreren?

  

Waarom Canada als immigratieland?


Ben je ooit op reis geweest naar Canada, misschien een tocht gemaakt van duizenden kilometers? Fraai land, toch? Niemand kan ontkennen dat Canada, wat betreft natuurschoon, in de top-10 past van de prachtigste landen.


Opvallend is ook dat er zoveel landschapsvariatie is. Bergen, meren, zee, vlaktes, eindeloze wouden, rotsgebieden, poolgebieden, het houdt niet op. Door Canada reizen is een studie in geografie. Er valt overal wel wat te zien en genieten.


Waar veel verschillende uitgestrekte landschappen zijn, daar valt het ook te verwachten dat de dierenwereld hoogst gevarieerd is. En dat is in Canada ook zo. Men kan er dieren aantreffen in grote aantallen zoals haast nergens. Ook hier geldt weer dat er enorm veel variatie is. Je kijkt je ogen uit, het verveelt nooit. Dat geldt trouwens ook voor de flora en fauna. In het overgrote deel van Canada is de natuur gezond en gedijt goed. Er zijn maar weinig landen waar de natuur zo indrukwekkend is.


Canada wordt daarbij geholpen door een zeer geringe bevolkingsdichtheid. Het is logisch dat de natuur meer kans krijgt als er geen mensen bezig zijn met het een of ander. Er zijn heel grote gebieden in Canada waar geen mens te vinden is. Dat komt deels omdat zo'n gebied te afgelegen is. Dat komt echter ook omdat politici op tijd hebben ingezien dat bepaalde gebieden bescherming nodig hadden. Canada heeft gigantische parken; dit kunnen nationale, provinciale, regionale of zelfs stedelijke zones zijn waar de natuur zijn gang dient te gaan. Zo blijft Canada nog heel lang mooi!


De Canadezen wonen vaak ver van de nationale parken maar ook de andere parken worden vaak maar gering gebruikt. Een situatie als het Amsterdamse Bos bestaat eigenlijk niet in Canada. Daar is er gewoon veel te veel ruimte voor.


Uiteraard wonen bijna alle Canadezen in steden, vaak zelfs in gigantisch grote stedelijke gebieden als Toronto, Montreal en Vancouver. De bevolkingsdruk in die stedelijke gebieden is te vergelijken met de grotere Europese steden. Toch is er een verschil want Canadezen weten dat the great outdoors niet echt ver weg is. Als ze willen, dan zijn ze er zo. Als ze echt de kriebels krijgen, dan zouden ze er zo naar toe kunnen verhuizen.


Veel Canadese stedelingen hebben ook een tweede huis ergens in het groen. Er is dan een uittocht uit de grote steden op vrijdagmiddag. Vakantie vieren veel Canadezen in eigen land; geen wonder natuurlijk als de mogelijkheden zo uitgebreid zijn. Daar staat tegenover dat Canadezen niet zo vaak naar het buitenland gaan. De meesten hebben zelfs geen paspoort.


Veel Canadezen willen ook helemaal niet naar een ander land want ze weten, na daarover uitgebreid te zijn ingelicht op school, door de overheid en dankzij de media, dat Canada eigenlijk het beste land ter wereld is. Waarom zouden ze dan veel geld uitgeven om ergens anders naar toe te gaan, waar het uiteindelijk toch lang niet zo aantrekkelijk is?

image11

Verdien ... in Canada

Emigreren / immigreren?

Verdien ... in Canada

  

Economische mogelijkheden als Canadese immigrant


Wie zijn handen uit de mouwen wil steken, kan in Canada meteen aan de slag. Dat zegt men zo al decennia lang en het is in beginsel ook een waarheid als een koe. Kun je werken en wil je werken, dan is het niet moeilijk om ergens een baas te vinden waarbij je terecht kunt. We hebben het dan over eenvoudige baantjes zoals in de horeca, kleinhandel, reiniging en ander werk dat meestal een minimumloon-inkomen oplevert.


Wie echter niet alleen de handen uit de mouwen wil steken maar ook een flinke dosis initiatief en doorzettingsvermogen aan de dag legt, ziet in Canada een hele nieuwe wereld voor zich open gaan. Er zijn zat verhalen van mensen die met niks zijn begonnen en zich, door slim te zijn en ook hard te werken, hebben opgewerkt tot eigenaars van een imperium.


Als men daar startkapitaal aan toe kan voegen, dan wordt het nog een stuk makkelijker. Met een krachtige zakelijke planning kan men zo iets opbouwen en ook werkelijk zijn investering te gelde maken. Wat blijft is dat men initiatief en doorzettingsvermogen moet hebben. 


Ook moet men niet lui zijn - maar de mogelijkheden zijn beslist aanwezig voor diegenen die van flink aanpakken houden. De vuistregel daarbij is dan dat je waarschijnlijk zal slagen als je zoiets al eens eerder hebt gedaan. Dit is ook waar de Canadese immigratiedienst naar zal kijken.


Het bedrijfsleven in Canada wordt terzijde gestaan door een politiek systeem dat sterk gericht is op het particulier ondernemerschap. Dat geldt vooral op het gemeentelijk niveau, waar men afhankelijk zou kunnen zijn van planningscommissies, beleidsstructuren en andere ambtenarij - maar dat werkt in Canada beslist anders. Men wéét dat bedrijvigheid tot welvaart leidt. Men moedigt het zakenleven dus bepaald aan.


Vroeg of laat kom je, ook in Canada, de belastingdienst tegen. Er valt niet aan te ontkomen maar er is structureel wel mee om te gaan. De meeste belastingtarieven zijn een stuk lager dan je gewend zult zijn en er zijn vele mogelijkheden om de belastingdruk te minderen of af te wentelen.


Let vooral ook op - Canada kent namelijk geen:

  • Vermogensbelasting;
  • Vermogensrendementsheffing;
  • Successierecht (Erfbelasting);
  • Schenkingsrecht (Schenkbelasting).

De financiële vrijheid die dat geeft is enorm.


Ook beleggen in Canada biedt zekere mogelijkheden. Velen zijn je reeds voorgegaan en hebben een portefeuille met verschillende activa. Onroerende zaken vinden gretig aftrek maar ook de effectenmarkt, aandelen, valuta en de goederenmarkt doen het vaak goed. Men kan er voltijds mee bezig zijn, in deeltijd of het deels uitbesteden.


Is Canada het land van de onbezorgde, onbegrensde mogelijkheden? Ja en nee. Je moet voorzichtig blijven want aasgieren zitten er overal, ook in Canada. 

Bijkomende onderwerpen, hier op deze website:

Money laundering (overview)

Money laundering (overview)

Money laundering (overview)

Geld witwassen (Money laundering) is een wereldwijd gebeuren; een mijnenveld in veel opzichten.

The movement of capital is sometimes suspicious. Governments are alert on Proceeds of Crime activities and Terrorist Financing.

Geld witwassen (overzicht)

Money laundering (overview)

Money laundering (overview)

Geld witwassen (Money laundering) is een wereldwijd gebeuren; een mijnenveld in veel opzichten.

Pas op voor geld dat verdiend werd met misdaad. Let ook op de anti-terrorisme maatregelen. Het witwassen van geld is strafbaar.

Dageljkse BLOG pagina's

Money laundering (overview)

Dageljkse BLOG pagina's

How would you fare in a country you're not "from". It can be a challenge. Check out our blog pages.

Grappig, nuttig en altijd anders: de BLOG pagina's op deze website zijn veruit het populairst. Schrijf eventueel zelf een bijdrage!

Dageljkse BLOG pagina's

Some pages on this website are available in more than one language: click the link button.


Access other pages  in different languages by using the default switch (top right on page).

Het immigratie-nieuws

Stap voor stap naar Canada ... what's next?

image12

Immigratie in Canada - hoe gaat dat "tegenwoordig"?

  

Het emigratieproces is telkens ingewikkelder en in vele opzichten ook moeilijker geworden. Met zoveel immigratiemogelijkheden is het best lastig om een overzicht te krijgen van wat wel en wat niet werkt. Het laatste waar je behoefte aan hebt is om een vermogen aan adviezen en diensten uit te geven en dan loopt het uit op een grote desillusie. Daar is niemand bij gebaat.


Als sinds 1999 levert menno.ca de bouwstenen aan om een immigratie mogelijk te maken. Wij zijn geen adviesbureau en wij vertegenwoordigen je als zodanig ook bij de instanties niet maar we reiken je alle informatie aan die je nodig hebt om zelf een beslissing te kunnen nemen en dan rechtstreeks naar de juiste instantie te kunnen doorstromen voor een succesvolle afwikkeling.


Het principe is om juist zelf beslissingen te nemen op basis van gepersonaliseerde, gespecialiseerde informatie. Dat is de hoeksteen van onze bedrijvigheid.


  • Even terzijde: Hoe worden wij dan betaald? Je krijgt van ons een nota voor onderzoek en informatieverschaffing welke compleet dekt wat je ons verschuldigd bent. Alles wordt vooraf geregeld en afgesproken, er zijn geen verrassingen of rekeningen-achteraf voor meerwerk.


Dat geldt trouwens ook voor bepaalde provisies die wij van belanghebbenden krijgen. Neem het voorbeeld van een succesvolle bedrijfsovername. Het kan  gebeuren dat wij daarvoor een finder's fee uitbetaald krijgen. Deze komt jou toe, niet ons. Wij zijn niet de kopers en we betalen zo'n finder's fee dan ook automatisch aan jou terug want zo hoort het. Er zijn geen geheime provisies die wij hier of daar opstrijken van advocaten, verhuisbedrijven, leveranciers, projectontwikkelaars, banken, hypotheekadviseurs of wat dan ook. Alles is heel transparant en meteen duidelijk voor de potentiële immigrant.


Het kan gebeuren dat de finder's fee onze rekening al dekt. In dat geval ben je ons niets verschuldigd. Het is zelfs voorgekomen dat de finder's fee meer bedroeg dan wat de cliënt ons verschuldigd was. In dat geval volgt er inderdaad een terugbetaling.


^^^ Voor een goede transactie geldt dat deze positief moet wezen voor alle betrokken partijen. ^^^


Daarmee is ons zakenmodel meteen een eerste-klas voorbeeld van hoe wij jouw dossier zullen behandelen. Alles correct, recht-door-zee en op dusdanige manier ingekleed dat het ook voor de verschillende erbij betrokken overheidsinstanties, meteen duidelijk is dat jouw bedoelingen in hun straatje passen.


Op die manier proberen wij iets gecompliceerds juist eenvoudig en begrijpelijk te maken. Al sinds 1999.

Speciaal aanbevolen:

Kijk hier eens op de (veruit) meest populaire bladzijde van deze website. Je vindt er artikelen over uiteenlopende zaken die interessant kunnen zijn voor aankomende immigranten in Canada. Je kunt hiervoor trouwens ook een eigen bijdrage inzenden.

Ook bijzonder nuttig:

Kijk gerust hier wat er allemaal bij komt kijken als je Landed Immigrant wilt worden of later zelfs Canadees. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Klik maar eens hieronder (zonder verplichtingen) op de knop "Canadees worden".

Wij zijn eenvoudig te bereiken:

Waar je ons kunt vinden:

- 21 Thornhill Drive, Dartmouth, Nova Scotia, Canada;

- 74 Bridge Street, Ottawa, Ontario, Canada;

- 2945 Jacklin Road, Victoria, British Columbia, Canada;

- Raamplein 1 te Amsterdam.

Menno.ca

21 Thornhill Drive, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

+1 250 882 4004 +31 6192 35587

Snel een e-mail sturen:

Algemeen:

info@menno.ca


Aanvragen immigratie Canada:

canadaimmigratie@menno.ca


Menno van Driel:

menno@menno.ca


Administratie:

admin@menno.ca

nu bericht versturen

Cancel

Wij helpen graag en met de glimlach ...

zakelijk plan business plan immigratie Canada immigration

Zakelijk immigratieplan helpen verfijnen

De verschillende immigratie programma's doornemen

Zakelijk immigratieplan helpen verfijnen

Uitzoeken hoe jouw zakelijk immigratieplan er het best kan uitzien, hoe je winstgevendheid voorop blijft staan terwijl de Canadese immigratiediensten toch overtuigd raken van het belang van jouw voorstel.

investeren in Canadees vastgoed en zakelijke mogelijkheden investment Canada

Methoden om te beleggen voorstellen

De verschillende immigratie programma's doornemen

Zakelijk immigratieplan helpen verfijnen

Samen zoeken we uit waar jouw investeringen het beste tot hun recht komen, terwijl we er ook op letten dat de Canadese overheid enthousist zal worden over jouw voorgenomen bijdrage aan dit land.

Immigratie Canada immigration programmes education and business plan

De verschillende immigratie programma's doornemen

De verschillende immigratie programma's doornemen

De verschillende immigratie programma's doornemen

Er zijn mogelijkheden te over om succes te hebben in Canada. We kijken naar verschillende immigratie programma's die door de verschillende Canadese overheden worden aangeboden