Canadees staatsburger worden, hoe gaat dat?

Grote stap: om Canadees staatsburger te worden

Grote stap: om Canadees staatsburger te worden

Grote stap: om Canadees staatsburger te worden

Hoe word je een Canadees staatsburger - Canadian citizenship

Hoe wordt je dan "Canadees"?

  

Als immigrant wordt men niet automatisch een Canadees staatsburger.


Na een aantal jaren als Permanent Resident in Canada, heb je het recht om het Canadees staatsburgerschap aan te vragen.


Zodra men dat dan heeft, kan men ook een Canadees paspoort aanvragen maar dat hoeft op zich niet (meteen).


Zitten er voordelen aan het bezitten van het Canadees staatsburgerschap? Ja, natuurlijk.


Men schuift, zogezegd, een stapje hoger op de sociale Canadese ladder en dat geeft bepaalde rechten en trouwens ook plichten.


Er zitten misschien ook nadelen aan het verkrijgen van het Canadees staatsburgerschap: lees vooral verder.

Het Canadees staatsburgerschap: de voordelen

Grote stap: om Canadees staatsburger te worden

Grote stap: om Canadees staatsburger te worden

Wat zijn de voordelen van het Canadees staatsburgerschap? Advantages of Canadian citizenship

 Wat zijn die voordelen precies?


- Als je als Canadees staatsburger (Canadian) een kind krijgt, is hij/zij automatisch ook Canadees, zelfs als de geboorte buiten Canada plaatsvindt;


- Je kunt stemmen en anderszins politiek actief zijn;


- Bepaalde gevoelige banen zijn voorbehouden aan staatsburgers;


- Je kunt onbeperkt reizen en net zo lang buiten Canada verblijven als je wilt;


- Je hebt geen Permanent Resident Card meer nodig;


- Je kunt niet meer voor bepaalde veroordelingen gedeporteerd worden.Het grootste voordeel dat opgegeven wordt door de meeste "nieuwe" staatsburgers is dat het een bepaald gevoel van saamhorigheid geeft. Je bent nu officieel geen buitenlander meer.

Het Canadees staatsburgeschap: de nadelen

Grote stap: om Canadees staatsburger te worden

Kun je niet gewoon meer dan één nationaliteit hebben?

Er zijn ook nadelen aan het verkrijgen van het Canadees staatsburgerschap - Canadian citizenship

Let op: verlies van Nederlanderschap

  

Er zit ook een groot nadeel aan het vrijwillig verkrijgen van het Canadees staatsburgerschap.


- Dat is namelijk dat men automatisch zijn Nederlanderschap verliest en daarmee ook de voordelen die verbonden zijn aan het Europees burgerschap (in de meeste gevallen).


- Er zijn gelukkig wel enige uitzonderingen op deze regel waardoor het toch mogelijk kan zijn, als Nederlander ook het Canadese staatsburgerschap te verkrijgen.


- Een uitzondering kan bestaan als men als Nederlander in het huwelijk treedt met een Canadees. Dan heeft men wel het recht om Canadees te worden zonder het Nederlanderschap op te geven.Kun je niet gewoon meer dan één nationaliteit hebben?

Kun je niet gewoon meer dan één nationaliteit hebben?

Kun je niet gewoon meer dan één nationaliteit hebben?

De voor en nadelen van Canadees staatsburgerschap. Canadian citizenship in the balance

Dubbele nationaliteit, hoe werkt dat?


Veel Canadezen hebben een dubbele nationaliteit. Naar Canadees recht is daar niets mis mee.


Echter, Nederland staat het over het algemeen niet toe dat je een andere nationaliteit aanneemt. Toch komt dubbele nationaliteit wel voor.


Een goed voorbeeld is een persoon die in Canada is geboren en een Nederlandse ouder heeft. Dan heb je gewoon wel een legale dubbele nationaliteit.


Er zijn andere uitzonderingsmogelijkheden.


Als gehuwde Nederlanders in Canada laat je dan eerst één echtelied Canadees te worden. Dan heeft het tweede echtelied een "Canadees" als echtgenoot en daarmee blijft de deur open voor de Nederlandse nationaliteit van tenminste een der echtelieden.


Om het Nederlanderschap te behouden kan van belang zijn als men zich ooit weer in Europa wil vestigen. Dat kan als Canadees uiteindelijk misschien ook wel maar het is veel gemakkelijker als men nog gewoon de nationaliteit van een Europees land heeft.

Het fel begeerde Canadese paspoort

Kun je niet gewoon meer dan één nationaliteit hebben?

Het fel begeerde Canadese paspoort

Een Canadees paspoort is was velen graag zouden willen hebben. Canadian passport envy of the world

Wie heeft recht op een Canadees paspoort?

  

Als je eenmaal de Canadese nationaliteit hebt (citizenship), dan heb je ook het recht om een Canadees paspoort aan te vragen.


Dat hoeft niet - je kunt immers ook gewoon in een land wonen zonder ooit maar een paspoort te hebben.


Het verkrijgen van de Canadese nationaliteit is wel een vereiste om een Canadees paspoort aan te vragen. Het is echter niet zo, zoals in sommige andere landen, dat je meteen een Canadees paspoort krijgt thuisgestuurd bij het verkrijgen van de Canadese nationaliteit.


De eerste keer dat men een Canadees paspoort aanvraagt is een nogal onthutsende ervaring. Zo moet men daar derden bij betrekken die bereid zijn te garanderen dat jij zegt wie je bent en dat je pasfoto's ook echt op je lijken. Er moeten ook twee getuigen aan te pas komen.


Het een en ander wordt wel goed uitgelegd in de informatiekit maar het is een enorm gedoe waarbij nogal het een en ander verkeerd kan gaan, wat dan weer leidt tot een vertraging in de aanvrage.

Op reis met een Canadees paspoort

Kun je niet gewoon meer dan één nationaliteit hebben?

Het fel begeerde Canadese paspoort

Het Canadees paspoort gebruiken of meer dan een paspoort in bezit hebben

Verplichting het paspoort ook te gebruiken


Als Canadees kan men Canada alleen maar weer inkomen indien men ook echt een Canadees paspoort heeft. Men kan dus niet eenvoudigweg op een eerder verkregen, maar nog geldig, paspoort van een ander land, de reis aanvaarden. Dat wordt niet meer aanvaard, onder verwijzing naar nieuwe wetgeving uit het jaar 2016.


Het vermoeden bestaat dat men dit zo geregeld heeft om het moeilijker te maken te verdoezelen waar men nu eigenlijk woont, een techniek die wel gebruikt wordt door de heel erg rijken (belastingontduiking) maar ook door de minderbedeelden (uitkeringsfraude).


Overigens zijn er weer heel wat uitzonderingen op deze regel. Zo zijn Canadees-Amerikanen van deze regeling vrijgesteld, om de een of andere reden.


 De regel wordt ook (nog) niet toegepast bij grensoverschrijding over land, een feit waar men voorlopig ongetwijfeld weer zijn voordeel mee kan doen, indien van toepassing.

Uit de BLOG serie: wat ervaringen van andere immigranten

Taalproblemen?

Over je afkomst ...

Over je afkomst ...

Over je afkomst ...

Over je afkomst ...

Over je afkomst ...

Taboes in Canada

Over je afkomst ...

Wat is jouw vaderland?

Wat is jouw vaderland?

Andere grappige onderwerpen

Wat is jouw vaderland?

Met geld is niks mis

Andere grappige onderwerpen

Andere grappige onderwerpen

Andere grappige onderwerpen

Andere grappige onderwerpen

Andere grappige onderwerpen

Reageer nu

Heb je vragen? Wil je iets toevoegen? Had je iets fouts gezien? Heb je misschien een suggestie voor een blog artikel?

Deze website is tot stand gekomen dankzij de hulp van lezers, eerdere immigranten en andere potentiële immigranten.

Dankjewel van: menno.ca