Translate this page to English

There should be a multi-lingual selection bar at the top of this page. If not, click here:

Canada heeft behoefte aan zakelijke "business" immigranten

Hotel restaurant business zakelijke immigratie in Canada emigratie naar Canada

Ondernemers gevraagd!

Canada heeft behoefte aan ondernemers. Mensen die het land verder helpen opbouwen, tewerkstelling creëren, welvaart scheppen en het ondernemersklimaat verbeteren, die zijn meer dan welkom in Canada.


De bedoeling van het Canada Federal Business Immigration Programme is om de export vanuit Canada aan te moedigen (niet de import) en de afhankelijkheid van geïmporteerde producten te verminderen. Liefst creëer je  een aantal banen (voor Canadezen). Voeg ook iets nieuws toe aan het Canadese bedrijfsleven en dus niet beslist meer concurrentie voor reeds bestaande Canadese bedrijven.

Zakelijke emigratie investeren in Canada Investment and immigration Canada

Entrepreneur Start-up Visa

Een mogelijkheid is om te participeren in het Entrepreneur Start-up Visa Programme, waarbij men dan ook ten minste $200.000 moet investeren in een Canadees Venture Capital Fund. Dit is een vrij beperkt programma waar slechts 3000 kandidaten per jaar voor in aanmerking kunnen komen.


Ook als zelfstandige (met of zonder personeel) kan men soms succesvol in Canada immigreren, afhankelijk van de beroepsgroep. Het Self-Employed Persons Programme wordt bestuurd door de Federale regering, waarbij we aantekenen dat de provincie Quebec een eigen programma heeft dat precies hetzelfde lijkt te doen.

Business immigration to Canada - zakelijk immigreren in Canada emigratie naar Canada

Naar Canada als zelfstandig ondernemer

De regering houdt een lijst bij van beroepen waarvoor het thans mogelijk is onder het Self-Employed Persons Programme te vallen. Deze lijst wordt telkens bijgewerkt dus het is weer heel erg belangrijk om de juiste informatie te verkrijgen op het correcte tijdstip en er dan ook dusdanig naar te handelen.


Opvallend is dat deze federale immigratieprogramma's gelden voor heel Canada, maar niet de provincie Quebec. Die hanteren een eigen systeem dat overigens veel lijkt op dat van de rest van Canada. 

virtual tour van de provincie Quebec

Welkom in de provincie Québec

Een nadeel van de programma's voor Quebec is dat men gebonden is aan die provincie. Men moet in Quebec zijn zaak opzetten en dat mag niet in een andere provincie. Het federale programma staat juist wel toe dat men zich in wat voor provincie dan ook vestigt, zelfs uiteindelijk ook Quebec.


Het immigratieprotocol voor Quebec is overigens minder rigide dan dat voor het federale programma, zodat het voor velen gemakkelijker zal zijn om via Quebec binnen te komen. 

Restaurant for sale in Canada. Te koop een horecabedrijf in Canada, inventaris ter overname

In Quebec hoeft je niet perse werkervaring te hebben in de bedrijfstak die men beoogt op te zetten maar meer algemene bedrijfservaring is ook aanvaardbaar. Verder zijn de kapitaalsvereisten voor Quebec minder streng, zodat met met een geringer bedrag eigen geld toch een kans maakt om binnen te komen.


Een nadeel van het immigratieprotocol voor Quebec is, behalve dat men enigszins geografisch beperkt is, dat de provincie Quebec niet bepaald openstaat voor immigranten die de Franse taal maar matig beheersen. De provincie is officieel Franstalig en een beperkte kennis van de Franse taal zal soms als lastig worden ervaren, zelfs als men met tolken en vertaalbureaus zich nog redelijk zal kunnen helpen.

Investeren in een Canadees bedrijf. Welke kapitaalbehoeften moet je verwachten?

Kapitaalvereisten - hoeveel is genoeg?

Vast staat dat zakelijk immigreren in Canada alleen zal lukken als je een aanzienlijke hoeveelheid eigen geld achter de hand hebt. Hoeveel activa men moet kunnen aantonen, hangt af van elke situatie en moet grondig onderzocht worden.


Canada is erg streng wat betreft het witwassen van illegaal verkregen activa. Als potentieel immigrant moet je kunnen aantonen dat je je vermogen geheel legaal hebt verkregen. Daartoe kunnen belastingaanslagen dienen, eigendomscertificaten, taxaties van goederen en bedrijven, bewijs van schenking of erfenis of activa, verkregen op andere legale manieren.

Als zakelijk immigrant, wat zijn jouw mogelijkheden precies?

Bekijk hier wat jouw succeskansen zijn.

Leg vrijblijvend contact met één van onze zeer ervaren specialisten.

Of misschien is een traject als immigrant-investeerder interessant?

Hier is de schakel naar de pagina speciaal voor immigrant-investeerders.

Reageer nu

Heb je vragen? Wil je iets toevoegen? Had je iets fouts gezien? Heb je misschien een suggestie voor een blog artikel?

Deze website is tot stand gekomen dankzij de hulp van lezers, eerdere immigranten en andere potentiële immigranten.

Dankjewel van: menno.ca